THE SKIN CLINIC

CAUSEWAY BAY CENTRE, CAUSEWAY BAY, HONG KONG

HONG KONG